Jogi nyilatkozat

A designpotion.hu weboldalt (a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető külső weboldalak kivételével) a Hajnal Adrienn e.v. (Székhely: 1063 Budapest, Szív u. 54.; Adószám: 58459283-1-42) üzemelteti (a továbbiakban: üzemeltető).

Ha Ön nem ért egyet a jelen nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a weboldalt, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

 

Szerzői jog

A designpotion.hu weboldal, a weboldalon található tartalom, valamint a Tulajdonosok által kezelt közösségi média felületeken* közzétett teljes szöveges, grafikai és animált tartalom: Kálóczi Lili Ágnes e.v. (Székhely: 1024 Budapest, Ady Endre u. 100.; Adószám: 58462773-1-43),

és Hajnal Adrienn e.v. (Székhely: 1063 Budapest, Szív u. 54.; Adószám: 58459283-1-42) szellemi tulajdonát képezi (a továbbiakban: Tulajdonosok).

 

*Facebook oldal: https://www.facebook.com/design_potion
*Instagram oldal: https://www.instagram.com/design_potion

 

A designpotion.hu, mint weboldal tartalma (továbbá a közösségi média felületeken* Tulajdonosok által létrehozott tartalmak) szerzői jogi műnek minősülnek.

 

Önnek jogában áll a designpotion.hu weboldalon megjelenő tartalmak, szövegek vagy azok bármely részletének a letöltése (többszörözése), a másolása, az elektronikus tárolása, a feldolgozása és más személyekkel való megosztása feltéve, hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi.

 

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a designpotion.hu eboldalon megjelenő tartalmak, szövegek vagy azok bármely részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése a Tulajdonosok írásos hozzájárulása nélkül!

 

A designpotion.hu weboldal tartalmának terjesztése, publikálása, vagy más weboldalon történő felhasználása kizárólag a forrás és a szerző megjelölésével lehetséges!

 

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a designpotion.hu weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába.

 

A designpotion.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen szerzői jogi oltalom alatt lévő anyagot átvenni előzetes írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. A Tulajdonosok fenntartják minden szellemi alkotásokhoz fűződő jogát a szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint – amennyiben rendelkezik ilyennel – az internetes reklámfelületeire is.

 

Tilos a designpotion.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a designpotion.hu weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

A designpotion.hu weboldalt böngésző felhasználó tudomásul veszi, hogy a forrás megjelölése nélküli akár részbeni vagy teljes egészben történő jogellenes felhasználás, a tartalmak tulajdonos engedélye nélküli másolása és más weboldalon történő elhelyezése, a forrás hiányos vagy pontatlan megjelölése, illetve a szerzői alkotásokra nagymértékben hasonló vagy azzal összetéveszthető szövegek esetén a jogellenes használatért a Tulajdonosokat kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 25.000 Ft, illetve szövegenként napi bruttó 30.000 Ft. A designpotion.hu weboldal olvasója, felhasználója elfogadja ezen kötbér megállapítását és ennek tudatában használja a designpotion.hu weboldalt.

 

A szerzői jogi jogsértés esetén a Tulajdonosok közjegyzői ténytanúsítást alkalmaznak, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

 

Felelősség

 

designpotion.hu weboldal tartalmát az üzemeltető a lehető leggondosabban állította össze, azonban kizárólag tájékoztató és kapcsolattartó jelleggel működik és a Tulajdonosok döntésétől függően változik/változhat. Erre tekintettel a Tulajdonosok nem vállalnak felelősséget a designpotion.hu weboldal pontosságáért és teljes körűségéért, helyességéért, naprakészségéért, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért.

 

A törvény által megengedett mértékig a Tulajdonosok ezennel kizárnak minden felelősséget a designpotion.hu weboldal Ön által történő használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

  • az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a weboldalon közzétett információ, adat vagy szolgáltatás ösztönözte Önt,
  • a weboldal használatának lehetetlensége,
  • a weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

 

 

Adatvédelem

 

Az Adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban Ön a következő linken keresztül tájékozódhat: https://designpotion.hu/adatvedelemi-nyilatkozat

 

 

Sütik (Cookie-k) kezelése

 

A sütik kezelésével kapcsolatban Ön a következő linken keresztül tájékozódhat: https://designpotion.hu/sutik-szabalyzat

 

 

Kapcsolatfelvétel

 

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van a designpotion.hu weboldallal kapcsolatban, a következő elérhetőségen kapcsolatba léphet a weboldal üzemeltetőjével:

 

 

Copyright © 2022 Design Potion – Grafikai tervezés | www.designpotion.hu | Minden jog fenntartva