Adatkezelési tájékoztató

Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást nyújt arról, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adataidat.

ADATKEZELŐ

 

Weboldal címe: https://designpotion.hu

Vállalkozás neve: Design Potion – Grafikai tervezés

Tulajdonosok: (a továbbiakban: Adatkezelő)

Hajnal Adrienn e.v.:

 • Székhely: 1063 Budapest, Szív u. 54.
 • Adószám: 58459283-1-42
 • Nyilvántartási szám: 56954500
 • Telefonszáma: +36 30 755 6580

Kálóczi Lili Ágnes e.v.:

 • Székhely: 1024 Budapest, Ady Endre u. 100.
 • Adószám: 58462773-1-43
 • Nyilvántartási szám: 56958573
 • Telefonszáma: +36 30 495 3847

Tulajdonosok:

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Ez a Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre (Ön) vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól.

 

Az Adatkezelő elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek és hírlevél-feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra.

 

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

 

A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.

 

ADATKEZELŐK FELELŐSSÉGE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

 

Adatkezeléssel kapcsolatos információk

 

Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az alábbi elérhetőségeken vagyunk elérhetőek: írjon a info@designpotion.hu e-mail címre.

 

Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a Sütik szabályzat elfogadása, kapcsolattartás esetén pedig az adatvédelmi nyilatkozat jóváhagyása. Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha az oldal Tulajdonosai az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik.

 

Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön személye beazonosítható (például: vezetéknév, utónév, telefonszám, postacím, e-mail cím). Az Ön személyes adatait önkéntesen megadott módon, a Tulajdonosok az oldalon történő böngészéskor gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja.

 

A Tulajdonosok minden intézkedést megtesznek, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, naprakészek legyenek.

 

Az alábbi személyes adatok kezelése történik:

 

Kapcsolattartás céljából:

 • Vezetéknév, keresztnév, cégnév (és a kapcsolattartó neve)
 • Székhely címe (cég esetén), lakcím, levelezési cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám

 

A weboldal biztonságának és színvonalas minőségének céljából:

 • Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat)

 

Az adatok titkosított csatornákon keresztül mozognak és soha nem használjuk fel más, a fentieken túl egyéb célokra.

 

 

Adatkezelés időtartama:

 

Direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig

 

Adattovábbítás feltételei

 

Az Adatkezelők az általuk kezelt adatokat – a szükséges mértékben – továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:

 

 • Adatfeldolgozás
 • Jogi képviselet
 • Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek
 • Könyvelés
 • Követeléskezelés
 • Marketing
 • Számlázás

 

Adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek

A tulajdonosok (Hajnal Adrienn e.v. és Kálóczi Lili Ágnes e.v.) végzik az adatok kezelését. A tulajdonosokon kívül más cégek is részt vesznek a szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében, tárolásában.

 

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

 

A tulajdonosok tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:

 

 • Könyvelő: Hajnal Imréné; 2600 Vác, Ipoly u. 4., 1/3.; hajnalrita16@gmail.com
 • Tárhely szolgáltató: Magyar Hosting Kft.; https://mhosting.hu; 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; info@mhosting.hu; +36 1 700 2323 – adatvédelmi nyilatkozat link (https://www.mhosting.hu/adatvedelem)
 • Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása – Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.
 • Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása – adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.
 • Speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket.

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉHEZ

 

A weboldal elektronikus felületein (weboldal, Facebook hirdetések, Google AdWords hirdetések) történő látogatás, kapcsolattartási üzenetküldés során megadott adatai kezeléséhez önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja.

 

Adatai rögzítésével egyidejűleg Ön kijelenti, hogy 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy. Jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet képvisel, és az általa képviselt személy, ill. szervezet képviseletére és a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz szükséges hozzájárulás megadására felhatalmazott, jogosult személy.

 

Ön kijelenti, hogy különleges személyes adatot sem a kapcsolattartási üzenetküldés során, sem később semmilyen formában nem bocsát rendelkezésre. Különleges személyes adatnak minősül többek között a faji, etnikai származás; politikai vélemények; vallási és világnézeti hitek; szakszervezeti tagság; genetikai vagy biometriai adatok, melyek alkalmasak a személy beazonosítására; egészségügyi adatok, vagy a szexuális élettel illetve szexuális irányultsággal kapcsolatos adatok.

 

Ön kijelenti, hogy személyi azonosításra alkalmas számot – teljesség igénye nélküli példák: útlevélszám, személyi szám, személyigazolvány szám, lakcímkártya sorszám, jogosítvány sorszám – nem bocsát rendelkezésre.

 

Hozzájárulásával tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő a tevékenységi körükkel összefüggő reklám tartalmú leveleket, tájékoztatókat, rendezvény meghívókat küldhetnek és telefonon kereshetik.

 

Az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a tájékoztatóban megadott módokon, például a info@designpotion.hu email címre küldött kéréssel.

 

A HONLAPON VÉGZETT WEBANALITIKA

 

Tájékoztatjuk, hogy a https://designpotion.hu weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez a Matomo Analytics, Google Remarketing, Google AdWords konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használjuk.

A hivatkozott programok a böngészőjében ún. sütiket (cookie-kat) helyeznek el, melyek felhasználói egyedi azonosítókat tárolnak. A weboldalra látogatóként Ön engedélyezi a Matomo Analytics, Google Remarketing, Google AdWords konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát. Egyben Ön hozzájárul viselkedése figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatás igénybevételéhez.

Mindezek mellett lehetősége van bármikor a sütik (cookie-k) adatrögzítését és adattárolását a jövőre vonatkozóan letiltani az alábbiak szerint. Tájékoztatjuk, hogy a Matomo Analytics, Google Remarketing, Google AdWords konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

 

Matomo Analytics

Adatok gyűjtésére egy vagy több webhely közönségének elemzése céljából használjuk. A kiszolgálóoldali megoldáshoz a webkiszolgáló naplóinak elemzésére támaszkodik a forgalmi mutatók biztosításához. A Matomo lehetővé teszi a látogatások megjelenítését, a források eredetét (például: közösségi hálózatok, közvetlen hozzáférés a webhelyhez, fórum látogatás), a műszaki jellemzőket (böngésző, képernyőfelbontás, működés stb.), a látogatók által végrehajtott műveletek (megtekintett oldalak, letöltések, kattintások a kimenő linkekre stb.), eltöltött idő.

 

Google AdWords konverziókövetés

Célja, hogy mérni tudjuk az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett sütik (cookie-k) segítségével teszi, amelyek 30 napig léteznek.

 

Sütik (Cookie-k)

Weboldalunk sütiket alkalmaz. A süti egy azonosítót (betűket és számokat) tartalmazó fájlnak felel meg, amelyet a webszerver küld a webböngészőnek, és amelyet a böngésző eltárol. Ezután megtörténik az azonosító visszaküldése a szerverhez minden alkalommal, amikor a böngésző lekér egy adott oldalt a szerverről. A sütik lehetnek „tartós” vagy „munkamenet” sütik: a tartós sütiket a böngésző tárolja, és a megadott lejárati időpontig érvényben maradnak, kivéve, ha a felhasználó a lejárati idő előtt törli őket; a munkamenet süti ezzel szemben lejár a felhasználói munkamenet végén, amikor a böngészőt bezárja a felhasználó.

A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt, amely által személyesen azonosítható lenne a felhasználó, azonban a rólad általunk tárolt személyes adatok kapcsolódhatnak a sütikben tárolt illetve a sütikből kiolvasható információkhoz.

Ha Ön hozzájárul a sütik használatához a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételeinek megfelelően, amikor először látogatja meg a weboldalt, azzal Ön engedélyezi számunkra a sütik használatát minden egyes alkalommal, amikor meglátogatja a weboldalt.

Ha a sütik beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját böngészőjében teheti meg. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban. Általában az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, hogy milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

 

A sütikről (cookie-król) további információkért a következő linken keresztül tájékozódhat: https://designpotion.hu/sutik-szabalyzat

 

FOGALMAK

 

 • Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés
 • Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
 • ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék- és szolgáltatás-értékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek
 • Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 • Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e
 • Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 • Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy
 • Felhasználók: az Adatkezelők által üzemeltetett, https://designpotion.hu weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói
 • Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 • Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., telefon: 06-1 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: https://naih.hu/; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. )
 • Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására
 • Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre
 • Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ
 • Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett, Design Potion – Grafikai tervezés: https://designpotion.hu és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalai

 

 

ADATTULAJDONOSI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Amennyiben nem szeretné személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére történő felhasználását, joga van mindezt indoklás nélkül megtiltani. Törlési kérelmét írásban szükséges megküldenie az Adatkezelő részére, e-mailben (az info@designpotion.hu címre).

Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről:

 

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérelmet nyújthat be adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével) illetően, melyet írásban szükséges megküldenie az Adatkezelő részére, e-mailben (az info@designpotion.hu címre),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

 

Felügyelő Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

 

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott:

 

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint meg-előzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A kérelem benyújtásától számított 15 napon belül és legfeljebb 1 hónapon belül az Adatkezelő megküldi válaszát.

 

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

 

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

 

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per az Ön – lakóhelye vagy tartózkodási helye – szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával, keresse fel a Design Potion – Grafikai tervezés tulajdonosait.

 

TEVÉKENYSÉGÜNK IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYAI

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

 

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele az designpotion.hu weboldalon történik.

 

TOVÁBBI KÉRDÉSEK/VÁLASZOK

Adatkezeléssel és/vagy feldolgozással kapcsolatosan bármikor felvilágosítást kérhet elektronikusan az info@designpotion.hu címre küldött e-mailben.